Gereformeerde Kerk

Loenen aan de Vecht

Vanaf 27 februari 2022 zijn de Covid beschermende maatregelen opgeheven. 

Protocol en Beleidsplan

Ons advies:

  • De beschermende middelen blijven ter beschikking staan bij de entree
  • voelt u zich vrij om een mondkapje te dragen, gezondheid staat voorop
  • wij vragen u gepaste afstand te houden
  • bij ziekteverschijnselen of Covidklachten blijft u thuis
  • zitplaatsen zijn vrij, geen reserveringen of 'verboden' meer
  • collecteren aan het einde van de dienst, bij de uitgang staan collecteschalen
College van kerkrentmeesters