Gereformeerde Kerk

Loenen aan de Vecht

Protocol en Beleidsplan i.v.m. Corona


Gereformeerde Kerk te Loenen aan de Vecht

Protocol tijdens Corona periode

1. Voor alle activiteiten in en rond het kerkgebouw handhaven wij de voorschriften van het RIVM ons mede aangereikt door de landelijke PKN. Heeft u  verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging. Blijf thuis en ziek uit.

2. Uitgaande van de voorgeschreven 1.5 meter afstand kunnen er maximaal 30 bezoekers aanwezig zijn.

3. Om deel te nemen aan de kerkdiensten dient u zich voor vrijdagavond 20.00 uur op te geven onder vermelding van naam en tel. nummer en/of e-mailadres. Via de kerkkrant/nieuwsbrief/ zondagse mededelingen wordt bij de betreffende zondag bekend gemaakt bij wie u zich moet opgeven. Bij 30 personen sluit de inschrijving en wordt u desgewenst als eerste voor de volgende dienst geplaatst.

4. Rekening houden met elkaar is het devies en dat begint al bij aankomst. Houdt 1.5 meter afstand ook in het kerkgebouw.

5. Binnenkomst via de consistorie. De deur is geopend vanaf 9.30 en in verband met het feit dat u naar uw plaats gebracht wordt, wordt u verzocht tijdig aanwezig te zijn, zodat de dienst op tijd kan beginnen. De deur van de consistorie wordt om 9.55 uur gesloten.

6. Handen moeten, in ons aller belang, gedesinfecteerd worden Hiervoor staat een tafel met desinfectiespray/gel in de consistorie. S.V.P gebruikte doekje in de vuilnisbak onder de tafel deponeren.

7. U wordt naar uw plaats gebracht door de gastheer/gastvrouw (herkenbaar aan de gele hesjes). Om de beperkt beschikbare plaatsen (vanwege de 1.5 meter) optimaal te benutten vragen wij uw begrip voor het feit dat de kans groot is, dat u niet op uw vertrouwde plaats kunt zitten. Uiteraard wordt met bijzondere situaties rekening gehouden.

8. De garderobe wordt niet gebruikt. Neem uw jas mee in de bank..

9. Toiletgebruik wordt tot een minimum beperkt

10. Omdat de kerkzaal onvoldoende geventileerd kan worden, is gemeentezang niet toegestaan (RIVM regelgeving). Wel zijn er voorzangers die de liederen meezingen. Zij staan 1.5 meter uit elkaar en meer dan 5 meter voor hen zit niemand. De gemeente mag wel mee-neuriën.

11. Na afloop van de dienst verlaat, men bank voor bank, op aanwijzing van de gastheer/gastvrouw, de kerkzaal via de hoofdingang van de kerk

12. Na afloop van de dienst kunt u uw gaven deponeren in de collecteschaal bij de uitgang.

13. Bij het verlaten van het gebouw worden geen handen geschud en blijft men niet bij de uitgang hangen/praten

14. Er is na de dienst geen koffiedrinken

 

College van kerkrentmeesters 


Link naar: Gebruiksplan i.v.m. Corona