Gereformeerde Kerk

Loenen aan de Vecht

Historie van onze kerk


De gereformeerde kerk te Loenen aan de Vecht is ontstaan uit de traditie van de Doleantie van 1886. In dat jaar en in de jaren daarna voltrok zich in verschillende hervormde gemeenten een scheuring, waardoor een nieuw kerkverband ontstond. De leider van de kerkelijke beweging was Abraham Kuyper (1837-1920), die aan het einde van de negentiende eeuw op diverse terreinen actief was: hoofdredacteur van het landelijke dagblad ‘De Standaard’ (voorganger van dagblad ‘Trouw’), oprichter van de Anti-Revolutionaire Partij (de oudste politieke partij in ons land) en stichter van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Van 1901 tot 1905 gaf hij als minister-president leiding aan een kabinet van rechtse signatuur. Eerder al had Kuyper zich ingezet voor het samengaan van het nieuwe kerkverband met de Christelijke Gereformeerde Kerk, die was voortgekomen uit een vroegere afscheidingsbeweging (1834). Door deze vereniging van twee kerkverbanden ontstonden in 1892 de Gereformeerde Kerken in Nederland.

 
Deze ontwikkeling werd met meer dan gewone belangstelling gevolgd door enkele hervormden in Loenen. Zij kwamen vanaf 1888 regelmatig bij elkaar in het huis van metselaar Jan Kooper aan de Grutterstaat (thans het pand nummer 3). De koster van de hervormde kerk, Klaas Eppe Steenhuisen, behoorde tot die groep en onder zijn leiding werd op 4 februari 1891 de gereformeerde kerk van Loenen opgericht. Op dat moment noteerde de kerkenraad in het ledenregister achttien volwassenen.
 
In hetzelfde jaar kocht de kerkenraad een stuk grond aan de overkant van de Vecht in de buurtschap Oud Over, dat toen nog tot de gemeente Loosdrecht behoorde. Op die plek aan de Loenderveense sluis, waar voorheen turfschuren stonden, werd in korte tijd een kerk gebouwd. Tot 1923 is het gebouw in gebruik geweest voor de erediensten van de kerk en tevens als schoolgebouw voor de christelijke school. Thans is het in gebruik als woonhuis (adres: Oud Over 80). Vanaf 1918 zijn er pogingen ondernomen om een nieuw kerkgebouw te bouwen, omdat de leden hun kerk graag in het dorp Loenen wilde situeren. Diverse acties voor het inzamelen van het benodigde geld leverden in 1920 net genoeg geld op om te kunnen overgegaan tot het kopen van een stuk grond aan de Dorpsstraat met daarop enkele arbeiderswoningen en huize ‘Nooitgedacht’ (thans nummer 13, voorheen pastorie en kosterswoning en nu particulier eigendom van een inwoner van de burgerlijke gemeente). In 1922 bracht de kerkenraad voldoende geld bijeen om met de bouw van de kerk te kunnen starten. Voor de bouw moesten de arbeiderswoningen worden afgebroken en op die plek, de Doofpot geheten, verrees het nieuwe kerkgebouw (nu Dorpsstraat 11). De kerk is op 26 april 1923 in gebruik genomen.


de bouw van de kerk start in 1923 met het metselen van "de eerste steen".

   
De gemeente begon met 18 volwassen leden. In de loop van de tijd steeg het aantal leden met als hoogtepunt het jaar 1975, toen het ledenregister 249 belijdende leden en 220 doopleden (meest jongeren), totaal 469 leden telde. Nadien liet het ledental als gevolg van de secularisatie in Nederland een dalende lijn zien. In 1990 waren er nog 361 leden: 210 belijdende leden en 151 doopleden. Sindsdien is de gemeente nog meer in ledental gezakt.

Te midden van de kerkelijke gemeenten in Loenen is de gereformeerde kerk een open kerk, die - waar mogelijk - samenwerkt met gemeenten van andere kerkverbanden, omdat mensen op zoek zijn naar God en wij samen met andere gelovigen de liefde van Christus leren kennen, die alle verstand te boven gaat.


Lijst van predikanten

1.

W. Maan

i.c.m. Vreeland

1892 - 1913

2.

B. Roorda

i.c.m. Vreeland

1914 - 1916

3.

A.G. Barkey Wolf

i.c.m.Vreeland

1918 - 1924

4.

J. Vesseur

emeritus predikant

1929 - 1934

5.

G.H. Schuppert


1935 - 1938

6.

A. Hordijk


1939 - 1945

7.

J. van der Mije


1946 - 1951

8.

N. Postema

emeritus predikant

1952 - 1953

9.

H.J. Eggink


1955 - 1957

10.

H.J. Bavinck


1959 - 1961

11.

H.G. Meynen

emeritus predikant

1961 - 1967

12.

A. de Korte

emeritus predikant

1967 - 1969

13.

G. Verburg


1970 - 1975

14.

P.E.R. Keizer

i.c.m. Vreeland

1977 - 1979

15.

J.F. Fourie


1982 - 1984

16.

W.J. Dondorp


1985 - 1989

17.

W. Volker

pastoraal assistent

1989 - 1990

18.

B.C. van Wieren


1990 - 1997

19.

Dr. G. Schultz

i.c.m. Baambrugge

1999 - 2008

20.

J. de Jong

i.c.m. Baambrugge

2009 -  juli 2018

21.

P. Pronk


augustus 2019 - heden