Gereformeerde Kerk

Loenen aan de Vecht

ACTIVITEITEN: 

Pinksterlunch: gezamenlijk diaconaal werk 

Zondagmiddag lunch - 28 mei Pinksterzondag
In de VA-kerk wordt er opnieuw een lunch georganiseerd.
We willen jullie graag uitnodigen om hieraan weer mee te doen.
De Paaslunch was een mooie start van deze diaconale activiteit.
Jullie hebben misschien wel de foto van Hans in het “Loenens Nieuws” gezien.
We willen graag dat het iets wordt van de gezamenlijke kerken.

De lunch begint om 13.00 uur. Het is gratis aanschuiven, wel graag
vooraf opgeven bij Hans Stuart; 06 5182 5856

We zouden het leuk vinden als jullie willen meehelpen. Eventueel iets lekkers maken, bv. soep of salade. Dit graag afstemmen met Ineke Grimmerink 0294 293311In het najaar 2023 starten de huiskringen weer, "in gesprek met elkaar". De deelnemers zijn uit zowel HG als GK.

Deelnemen       :  geef je op bij de leiding!
Meer informatie:  Hannie Boerema en Andrea Kroon

  Agenda