Gereformeerde Kerk

Loenen aan de Vecht

Kerkenraad & AdressenKerkenraadVoorzitter Kerkenraad

Geralde Dekker / Fred Flantua

Ouderling

vacant

 

Ouderling

Fred Flantua


Ouderling

vacant


Ouderling & Kerkrentmeester

vacant


Ouderling & Kerkrentmeester 

Willem van Tellingen

Diaken

Hannie Boerema-Berkhoudt


Diaken

Geralde Dekker-Half


Diaken

vacant


Diaken

Frits Overbeek

Scriba - ouderling

Wilma Kroon-Kroon
Adressen-
Adres Kerk (geen postadres)


Dorpsstraat 11


3632 AP Loenen a/d Vecht


www.gereformeerdekerkloenen.nl

 

 


Predikant


ds. P. Pronk


06-52352258


pieterpronk@proton.me
Voorzitter Kerkenraad


vacant


 


voorzittergerefkerkloenen@gmail.com

 

 


Scriba


mw. W. Kroon-Kroon 


Van Henegouwenlaan 15 


3632 BE Loenen a/d Vecht 


Tel. 0294-233144 


wkroonk@gmail.com 
Contactpersoon Diaconie 


mw. G. Dekker-Half


Ouderhoek 83


3632 XH Loenen a/d Vecht


Tel. 0294-234650


geralde@planet.nl

 

 


Penningmeester


mw. C.E. Bootsma-Fokker


Hofbergen 42


3632 WC Loenen a/d Vecht


Tel. 0294-234913 


pmgerefkerkloenen@gmail.com
Preekvoorziener


mw. A. Vedder-Verwoest 


Hoefijzer 96


3632 WD Loenen a/d Vecht


Tel. 0294-234513 


ans.v.vedder@gmail.com

 

 


Coördinator Koster(s)


mw. W. de Kruijter-Zandstra


Van Henegouwenlaan 36


3632 BG Loenen a/d Vecht


Tel. 0294-233853


c.kruijter@planet.nl 


  Route