Gereformeerde Kerk

Loenen aan de Vecht


Welkom

Liturgie zondag 28 februari 2021
Voorganger ds. J. de Jong, Waarder

Organist Lieuwe Visscher


Mee- & Terugluisteren: Kerkdienstgemist.nl

Als u hierna het eerste tab-blad weer aanklikt, kunt u op deze pagina de liturgie blijven volgen.


Mededelingen zondag 28 februari 2021

 

Goedemorgen, gemeente.

Welkom in deze online dienst en fijn dat u met ons meeluistert,

of op een later tijdstip met ons verbonden bent.

Vandaag gaat ds. Jeroen de Jong uit Waarder voor.

Aan het orgel zit Lieuwe Visscher.

 

De techniek wordt verzorgd door Ton Boerema.

Mijn naam is Harrie van der Laan, ik ben uw ouderling van dienst.

 

Volgende week zondag, 7 maart, gaat ds. T. Woltinge uit Amersfoort voor.

Bloemen gaan met groet van de gemeente naar dhr. Gersdorf.

 

Uw collectegeld wordt vandaag besteed aan PKN.

Missionair werk, Nederland:  Voor iedereen een kerk

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk.

Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving.

Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn.

Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap

waarbij de boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een

andere manier gedeeld wordt.

Met uw bijdrage aan de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en

nieuwe vormen van kerk-zijn.

Maak uw gift over via de bekende nummers o.v.v. missionair werk februari

 

Namens de kerkenraad wens ik u een mooi moment van samen verbonden zijn.

 

Extra lezen door ouderling van dienst:

 

Zondag 28 februari

In deze Veertigdagentijd onderweg naar Pasen, staan we samen stil bij het leven van

Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerige eten en de

dorstige drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de

zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij

ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en

stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te

zijn en goed te doen.

Samen zijn we de kerk in actie. 

En samen met Jezus zeggen wij: “Ik ben er voor jou.”

 

Daarom lezen we deze week, in het licht van de Paaskaars, een gedicht van

barmhartigheid: 

Kom naar het levend water,

kom naar de bron:

leer valse schijn verlaten en keer je om.

 

Ik ben het levend water, ik ben de bron:

leer je op mij verlaten en zie niet om!

 

Liturgie


Orgelspel

Woord van welkom (door ouderling van dienst)


Intochtslied

Lied 25A – mijn ogen zijn gevestigd

https://youtu.be/td7qipOBlEs

 

Stil gebed


Bemoediging en groet:

voorg.:  Onze hulp is in de naam van de Heer

allen :    die hemel en aarde gemaakt heeft

voorg.:  De Heer zij met u

allen :    ook met u zij de Heer

voorg.:  Amen

 

Kyriegebed

 

Zingen Gezang 285: 1, 3 & 4

“Geef vrede, Heer, geef vrede”

https://youtu.be/Eqa0CrtBP1E

 

Leefregel Kolossenzen 3: 12-17

 

Zingen Psalm 27: 1, 7

https://youtu.be/XqJjQT9U244

 

Gebed om de Heilige Geest

 

Schriftlezingen Marcus 13: 1-13 en Handelingen 11: 25-30

 

Luisteren naar Kyrië van Sela

https://youtu.be/k9hSLzzJvZs


Verkondiging

 

Orgelspel

 

Zingen Heer, wijs mij uw weg – Sela

https://youtu.be/_w6eYFenlzE

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied Gezang 443

https://youtu.be/p-UxNZYoFuE

 

Wegzending en zegen

 

Orgelspel

 

Adres:

Dorpsstraat 11 

3632 AP  Loenen aan de Vecht 

Route
Contact gegevens:

Kerkenraad en adressen