Gereformeerde Kerk 

LOENEN AAN DE VECHT

Van harte welkom op onze website. 

Gereformeerde Kerk Loenen aan de Vecht 

Op deze website kunt u ons vast een beetje leren kennen en wij spreken het verlangen uit ook u te leren kennen. Onze kerk is een open, vooruitstrevende gemeente die gelovig op weg is en waar ieder mens tot zijn recht komt.


We zijn een levende gemeenschap die aangesloten is bij de PKN, die samenwerkt met andere kerken in deze dorpskern, Gereformeerd Vrijgemaakt (art.31) - de Vecht en Angstelkerk, Nederlands-Hervormde Gemeente en de Rooms Katholieke parochie St. Ludgerus. 
Ook in het verband van de Raad van Kerken wordt samengewerkt. 


Op deze website kunt u informatie vinden over: